De catechisaties beginnen dit seizoen op maandag 25 en dinsdag 26 september 2023. Hieronder vind je wanneer je verwacht wordt:

Bij de bediening van de Heilige Doop hebben de ouders beloofd onderwijs aan hun kinderen te geven en te laten geven. Een grote verantwoordelijkheid, voor de ouders, voor de jeugd, voor ons allen als gemeente!

Hieronder kunnen jullie lezen wanneer jullie verwacht worden:
Maandagavond
· 18:30 uur 12 jarigen
· 19:20 uur 14- en 15- jarigen
· 20:10 uur 16- en 17-jarigen
· 21:00 uur 18-jarigen en ouder.


Dinsdagavond
· 19.00 uur 13 jarigen

Een vriendelijk, doch dringend verzoek: houd je aan de bovenstaande indeling in verband met de groepsgrootte. De peildatum is 31 oktober 2023.

Neem even contact op of laat je ouders even contact opnemen als je echt niet kunt of er andere vragen zijn. Van sommige catechisanten geldt misschien, dat ze op het tijdstip dat zij verwacht worden elders op kamers verblijven of andere noodzakelijke verplichtingen hebben. Zij worden dan evenwel verwacht op een ander tijdstip. Laat ook in de kleding openbaar komen dat je beseft dat catechisatie ambtelijk onderricht is!

Neem ook naar de catechisatie mee:
· Een pen, zodat je nooit een pen hoeft te lenen.
· Een schrift, om een opdracht of huiswerk te maken.