Eens per drie maanden wordt het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend in het midden van de gemeente. We geven u de data door van dit en komend jaar:

  • 10 december
  • 24 maart
  • 23 juni
  • 22 september
  • 08 december

Voorafgaand aan de voorbereidingszondag wordt er door de kerkenraad censura morum gehouden. Voor velen blijkt het altijd nog onduidelijk te zijn wat dit inhoudt.

Het Latijnse woord ‘censura’ betekent zoveel als ‘onderzoek’, ook wel ‘beoordeling’. ‘Morum’ betekent ‘van de zeden’, of: ‘van de gebruiken’. Dus in letterlijke zin gaat het om: onderzoek van de gebruiken.

Vanuit het verleden betreft dit onderzoek de ambtsdragers. Zij bespreken met elkaar hun functioneren in het ambt, om te zien of er iets is in de onderlinge verhouding, leer of leven, wat de bediening van het sacrament zou kunnen schaden. Het gaat dus om onderling toezicht van de ambtsdragers, waarom ieder kerkenraadslid dan ook geacht wordt aanwezig te zijn.

In de kerkorde is er iets bijgevoegd wat historisch gezien van later datum is. Dit betekent dat lidmaten iets kunnen inbrengen bij de kerkenraad. Hierbij moet duidelijk zijn dat er sprake moet zijn van de manier van handelen die de Heere Jezus voorschrijft in Mattheus 18 vers 15 t/m 20.