Kerkdienst via Livestream:
https://www.youtube.com/channel/UCN9mG87OdWBGYv-5sVUqAzQ

WIJZIGINGEN CATECHISATIE PER 2 DECEMBER ZIE ONDERSTAANDE LINK
Catechisaties

Geliefde gemeente,
Als kerkenraad en colleges van Kerkvoogden en Notabelen hebben wij , in navolging op advies diverse organen, besloten een beperkt aantal personen toe te laten tijdens de kerkdiensten.

Groep 1 – A t/m Van Putten
Groep 2 – van Raalte t/m Z

U wordt geacht bij bezoek aan de kerk uw handen te ontsmetten, een mondkapje te dragen vanaf de parkeerplaats, bij het in en uit de kerk gaan, de 1,5 meter regel wordt weer in acht genomen en de instructies van de notabelen op te volgen. Dringende oproep zich hier aan te houden.

MET NADRUK BIJ KLACHTEN BLIJFT U THUIS OOK BIJ MINIMALE KLACHTEN

Aanpassing uitnodiging kerkgang ivm doopdienst en bevestiging ambtsdragers

Zondag 30 januari
Morgendienst: groep 2
Middagdienst : groep 1

Zondag 6 februari
Morgendienst: groep 1
Middagdienst : groep 2

Zondag 13 februari
Morgendienst: groep 2
Middagdienst : groep 1

Zondag 20 februari
Morgendienst: groep 1
Middagdienst : groep 2

Zondag 27 februari
Morgendienst: groep 2
Middagdienst : groep 1

Voor alle data geldt D.V.

Tijdens de diensten is er kinderoppas.
Het verzoek is regelmatig de site te bekijken in verband met eventuele wijzigingen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.

Namens;
Kerkenraad en colleges van Kerkvoogden en Notabelen