Kerkdienst via Livestream:

https://www.youtube.com/channel/UCN9mG87OdWBGYv-5sVUqAzQ

Geliefde gemeente,
Als kerkenraad en colleges van Kerkvoogden en Notabelen hebben wij , in navolging op advies diverse organen, besloten het aantal toe te laten personen tijdens de kerkdiensten te verlagen. Dit houdt in dat de frequentie van de kerkgang verlaagd wordt, zodat u minder vaak aan de beurt bent. Wij roepen u juist daarom van harte op uw plek tijdens de kerkdiensten in te nemen.
Per zondag 20 december werken we niet meer met groepen, maar zullen wij kenbaar maken wie er worden verwacht.

Zondagmorgendienst 17 januari 2021: Van Raalte t/m Schreurs

Zondagmiddagdienst 17 januari 2021: Smit t/m Van de Werfhorst

Voor alle data geldt D.V.

Tijdens de diensten is er kinderoppas.
Het verzoek is regelmatig de site te bekijken in verband met eventuele wijzigingen.

Opnieuw brengen wij onder de aandacht: met klachten thuis blijven. (zie richtlijnen www.rivm.nl)
Bij bezoek aan de kerk:
-Vanaf de parkeerplaats mondkapje op en ophouden tot op de zitplaats.
-In de hal van de kerk handen ontsmetten.
-Zitplaats wordt aangewezen door leden van de Kerkvoogdij.
-Zingen: zeer ingetogen.
Bij het uitgaan:
-Op aanwijzing van de Kerkvoogdij verlaat u de bank nadat u uw mondkapje hebt opgezet.
Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie en vragen uw medewerking in deze.

Namens;
Kerkenraad en colleges van Kerkvoogden en Notabelen