Naast de zondagse erediensten kan men ook elke woensdagavond een kerkdienst beluisteren. De aanvang hiervan is om 19:00 uur. De halfjaarlijkse bijdrage voor de kerktelefoon wordt niet meer opgehaald. Eventuele bijdrage en giften kunt u overmaken naar de kerkvoogdij. Ook bestaat de mogelijkheid deze contant af te geven bij kerkvoogd E.J. Schreurs.

Verder is er de mogelijkheid de kerkdiensten via de computer en via de ether (met scanner) te beluisteren. De frequentie hiervan is 148 0875.

Bent u (tijdelijk) door ziekte verhinderd om de kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u deze beluisteren via een scanner, die wij op voorraad hebben. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de diaconie of de kerkvoogdij.