Naast de zondagse erediensten kan men ook elke woensdagavond een kerkdienst beluisteren. De aanvang hiervan is om 19.00 uur. De bijdrage voor de kerktelefoon zal halfjaarlijks opgehaald worden. De kosten zijn € 20,= per half jaar.

Ook bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten via de computer (klik hier voor de livestream) en via de scanner te beluisteren. De frequentie voor de scanner hiervan is 148 0875.

Bent u (tijdelijk) door ziekte verhinderd om de kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u deze beluisteren via een scanner, die wij op voorraad hebben. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de diaconie of de kerkvoogdij.