Met reden tot dankbaarheid mogen we zeggen dat er regelmatig kinderen worden geboren binnen de gemeente. Dit zorgt ervoor dat het sacrament van de Heilige Doop met regelmaat wordt bediend.

De data voor de doopzitting en doopdienst worden tijdig aan de doopouders doorgegeven.

De bediening van het sacrament is een zaak binnen de gehele gemeente. Ons gebed mag zijn of de HEERE de belofte die verbonden is aan Zijn verbond toepast door Zijn Heilige Geest.