De data voor de Bijbelkringen zijn, zo de Heere wil:

  • Dinsdag 14 januari 2020
  • Dinsdag 11 februari 2020
  • Dinsdag 10 maart 2020
  • Dinsdag 07 april 2020

Misschien overweegt u of denk jij eraan op de Bijbelkring te komen of ook aan te sluiten.

Hartelijk welkom, ongeacht de leeftijd! Wat is het een voorrecht om samen Gods Woord te mogen onderzoeken. De Bijbelkring begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.