Elke eerste zondag van de maand vindt er, na afloop van de erediensten, de extra maandelijkse deurcollecte ‘rente en aflossing’ plaats.

De extra maandelijkse deurcollecte voor de nieuwbouw zal na afloop van de erediensten op de derde zondag van de maand plaatsvinden.

Ook zijn giften hiervoor, met omschrijving van het doel, over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij: NL02 RABO 0331 3191 36