De zondagavondkring is bedoeld voor jongeren van ongeveer 16 jaar en ouder. Eén van de leden leidt voor ons een Bijbelgedeelte of een Bijbels onderwerp in, dat hem of haar en ons allen veel te zeggen heeft. Daarna bespreken we dit gedeelte of onderwerp aan de hand van vragen.

Verder vindt er een aantal keer een preekbespreking plaats.
De avonden beginnen om 19.30 uur. De deur is open vanaf 19.15 uur.

De zondagavondkring hoopt samen te komen op de volgende data:
Zondag 06 oktober 2019
Zondag 03 november 2019 (preekbespreking)
Zondag 01 december 2019
Zondag 12 januari 2020
Zondag 02 februari 2020 (preekbespreking)
Zondag 01 maart 2020
Zondag 05 april 2020
Zondag 03 mei 2020 (preekbespreking)