Wij willen u van harte uitnodigen voor de middagen die wij in het winterseizoen organiseren voor de ouderen. Al bent u nog geen 65 jaar, ook dan bent u van harte uitgenodigd! In het winterseizoen organiseren wij eens per maand een gemeente middag. Ook wordt er jaarlijks een uitje gepland. Dit keer zal dat zijn D.V. donderdag 20 mei 2021.

De gemeentemiddagen staan gepland op:

  • Donderdag 24 september 2020
  • Donderdag 12 november 2020
  • Donderdag 10 december 2020
  • Donderdag 14 januari 2021
  • Donderdag 11 februari 2021
  • Donderdag 25 maart 2021

We komen samen op de donderdagmiddagen van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Voor de pauze luisteren we naar een overdenking vanuit de Bijbel. Na de pauze geven de bezoekdames een invulling aan de middagen. Een enkele keer wordt er een spreker uitgenodigd.

De bezoekdames zorgen graag voor vervoer wanneer dit nodig is, hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw A. Reurink – ten Hove via (0525) 63 36 93.

De bezoekdames willen u graag een bezoekje brengen, u kunt dit aan hen doorgeven of aan een lid van de kerkenraad.

Van harte willen wij de trouwe bezoek(st)ers van de gemeentemiddagen opwekken om te komen. Bovendien zijn nieuwe bezoek(st)ers van harte welkom. Leg deze uitnodiging dus niet zomaar naast u neer omdat u denkt dat deze middagen niets voor u zijn of u zich nog niet oud genoeg vind of welke reden u ook maar in de weg kan staan. Deze middagen kunnen u tot rijke zegen zijn! Dat de Heere Zijn zegen laat lichten over het werk voor onze gemeenteleden, over wie de levensavond is gevallen.

Het bestuur en de bezoekdames:
Mw. M. W. van Rooijen – van Kempen
Mw. C. M. de Groot – Grootenhuis
Mw. H. Henniphof – Pap
Mw. J. Hulst – Tuin
Mw. A. Reurink – ten Hove
Mw. G. Schoonhoven – van der Linde
Mw. B. van de Weg – van der Vegte
Mw. A.G. Koers – van der Steege