Wij willen u van harte uitnodigen voor de middagen die wij in het winterseizoen organiseren voor de ouderen. Al bent u nog geen 65 jaar, ook dan bent u van harte uitgenodigd! In het winterseizoen organiseren we eens per maand een gemeentemiddag. Ook wordt er jaarlijks een uitje gepland.

De gemeentemiddagen staan D.V. gepland op:

 • Donderdag 12 oktober 2023
 • Donderdag 16 november 2023
 • Donderdag 14 december 2023
 • Donderdag 18 januari 2024
 • Donderdag 15 februari 2024
 • Donderdag 21 maart 2024

We komen samen op de donderdagmiddagen van 14:00 uur tot ongeveer 16:00 uur. Voor de pauze luisteren we naar een overdenking vanuit de Bijbel. Na de pauze geven de bezoekdames een invulling aan de middagen. Een enkele keer wordt er een spreker uitgenodigd.

De bezoekdames zorgen graag voor vervoer wanneer dit nodig is, hiervoor kunt u contact opnemen met mw. G.W. Schoonhoven – van der Linde via (06) 15 38 18 12.

De bezoekdames willen u graag een bezoekje brengen, u kunt dit aan hen doorgeven of aan een lid van de kerkenraad.

Van harte willen wij de trouwe bezoek(st)ers van de gemeentemiddagen opwekken om te komen. Bovendien zijn nieuwe bezoek(st)ers van harte welkom. Leg deze uitnodiging dus niet zomaar naast u neer, omdat u denkt dat deze middagen niets voor u zijn of u zich nog niet oud genoeg vindt of welke reden u ook maar in de weg kan staan. Deze middagen kunnen u tot rijke zegen zijn! Dat de Heere Zijn zegen laat lichten over het werk voor onze gemeenteleden, over wie de levensavond is gevallen.

Het bestuur en de bezoekdames,

 • Mw. M. W. van Rooijen – van Kempen
 • Mw. C. M. de Groot – Grootenhuis
 • Mw. J. Hulst – Tuin
 • Mw. Th. Knulst – Franken
 • Mw. A. G. Koers – van der Steege
 • Mw. A. Reurink – ten Hove
 • Mw. G. W. Schoonhoven – van der Linde
 • Mw. B. van de Weg – van der Vegte