President kerkvoogd
A. van Wijhe
(0525) 62 17 66


Administrerend kerkvoogd
H. van de Weg
(0525) 62 05 71


Secretaris kerkvoogd
L.K. Knulst
(0525) 62 19 27

knulst@solconmail.nl

Notabelen
J. van Hattem
(0525) 62 18 40


H. van de Poppe
(0525) 68 39 16


A. van de Weg
(0525) 62 18 26


S. Wielink
(0525) 62 15 12