Het huwelijk is de verbintenis van één man en één vrouw voor het Aangezicht des Heeren. Het is ook een openbare verbintenis. Daarom wordt het gesloten voor de burgerlijke gemeente, en daarna in de kerkelijke gemeente.

Eerst is er een gesprek met de predikant. Graag ruim van te voren, voordat andere afspraken gemaakt worden. Vervolgens geeft de kerkenraad zijn toestemming, mits er geen beletselen zijn.