De data voor de Bijbellezingen zijn, zo de Heere wil:

  • Dinsdag 24 september 2019
  • Maandag 14 oktober 2019
  • Dinsdag 19 november 2019
  • Dinsdag 17 december 2019
  • Dinsdag 28 januari 2020
  • Dinsdag 17 februari 2020
  • Dinsdag 24 maart 2020

De Bijbellezingen beginnen om 20.00 uur en we besluiten die om ongeveer 21.00 uur. Voor de gemeenteleden die liever luisteren naar uitleg van een gedeelte van Gods Woord dan met anderen daarover te spreken, zijn de Bijbellezingen zeer geschikt. Voor al het onderzoek in de Bijbel en het luisteren naar Gods Woord geldt het: onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Christus getuigen.