De data voor de Bijbellezingen zijn, zo de Heere wil:

  • Dinsdag 28 januari 2020
  • Dinsdag 17 februari 2020
  • Dinsdag 24 maart 2020

De Bijbellezingen beginnen om 20.00 uur en we besluiten die om ongeveer 21.00 uur. Voor de gemeenteleden die liever luisteren naar uitleg van een gedeelte van Gods Woord dan met anderen daarover te spreken, zijn de Bijbellezingen zeer geschikt. Voor al het onderzoek in de Bijbel en het luisteren naar Gods Woord geldt het: onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Christus getuigen.