De data voor de Bijbellezingen zijn, zo de Heere wil:

· Donderdag 13 oktober 2022
· Donderdag 24 november 2022
· Donderdag 22 december 2022
· Donderdag 26 januari 2023
· Donderdag 23 februari 2023
· Donderdag 23 maart 2023

De Bijbellezingen beginnen om 20.00 uur en we besluiten die om ongeveer 21.00 uur. Voor de gemeenteleden die liever luisteren naar uitleg van een gedeelte van Gods Woord dan met anderen daarover te spreken, zijn de Bijbellezingen zeer geschikt. Voor al het onderzoek in de Bijbel en het luisteren naar Gods Woord geldt het: onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Christus getuigen.