De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Ook in een kerkelijke gemeente kan (seksueel) misbruik voorkomen. De HHK wil aandacht aan dit onderwerp besteden en heeft een commissie over dit onderwerp ingesteld. Er is een verzoek gekomen om in elke gemeente een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwenspersoon stelt zich beschikbaar om eerste aanspreekpunt te zijn als er zorgen zijn rondom dit onderwerp. Het is de taak van de vertrouwenspersoon om te luisteren, te begeleiden en eventueel door te verwijzen. Ook kan de vertrouwenspersoon voorlichting geven over preventieve maatregelen.

In onze gemeente zijn Johanneke van de Weg en André Plette hiervoor beschikbaar.

Johanneke van de Weg
Groote Woldweg 68
(0525) 65 55 73
johannekemeeuwisz@hotmail.com

André Plette
Gerrit Blaauwerve 32
(06) 53 46 07 81
andreplette@outlook.com