Beste jongens en meisjes,
Elke zondagmorgen na de dienst komen wij bij elkaar.

Weet je wat we doen …….? We komen samen in 4 verschillende groepen.
We luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De Bijbel, die de Heere ons gegeven heeft om te onderzoeken, juist ook wanneer we jong zijn. Het is zo belangrijk om als kind met de Bijbel bezig te zijn, opdat we de Heere lief gaan krijgen in ons leven.

Wat doen we nog meer …..?
We zingen met elkaar psalmen en jij kunt een tekst en een psalmversje leren. Hiervoor krijg je punten zodat je voor een boek, plaat, spel, boekenlegger o.i.d. kunt sparen. Ook krijgen jullie altijd gelegenheid om vragen te stellen over de gehouden vertelling.

De zondagsschool is er voor alle kinderen 4 t/m 12 jaar. Wanneer je nog niet eerder geweest bent; kom gerust! Je bent van harte welkom.

Verder hebben we een keer per jaar een spelmiddag met de jeugdclubs. Dit jaar is dat D.V. zaterdag 26 september 2019. Er is voor de jongere en oudere kinderen een verschillend programma.

Ook vieren we elk jaar met alle groepen van de zondagsschool kerstfeest in de kerk.

De verdeling van de groepen is als volgt:
Groep 1 (groep 1 en 2 basisschool)                 

  • Mw. J. Mostert             (06) 57 76 78 27
  • Mw. J.W. Brummel           (0525) 70 11 43

Groep 2 (groep 3 basisschool) 

  • Mw. W. van de Weg            (0525) 62 22 84
  • Mw. A. van Werven            (0525) 65 57 55

Groep 3 (groep 4 en 5 basisschool) 

  • Dhr. E. van Wijhe            (0525) 62 25 66
  • Mw. M. Koers           (038) 363 65 96

Groep 4 (groep 6, 7 en 8 basisschool)

  • Dhr. E.J. ten Hove              (0525) 65 56 27
  • Dhr. P. van de Kamp         (06) 11 66 32 32

Bankrekeningnummer Zondagsschool: NL57 RABO 0313 3908 00