Beste jongens en meisjes,

Elke zondagmorgen na de kerkdienst komen wij bij elkaar.

Weet je wat we doen…..? We komen samen in vier verschillende groepen. We luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De Bijbel, die de Heere ons gegeven heeft om te onderzoeken, juist ook wanneer we jong zijn. Het is zo belangrijk om als kind met de Bijbel bezig te zijn, opdat we de Heere lief gaan krijgen in ons leven.

Wat doen we nog meer…..?

We zingen met elkaar psalmen en jij kunt een tekst en een psalmversje leren. Hiervoor krijg je punten zodat je voor een boekenbon kunt sparen. Ook krijgen jullie altijd gelegenheid om vragen te stellen over de gehouden vertelling en elke jaar vieren we met alle groepen van de zondagsschool kerstfeest in de kerk.

De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wanneer je nog niet eerder geweest bent; kom gerust! Je bent van harte welkom.

De verdeling van de groepen is als volgt:

Groep 1 (groep 1, 2 en 3 basisschool)

  • Mw. J. Mostert            (06) 57 76 78 27
  • Mw. J.W. Brummel           (0525) 70 11 43

Groep 2 (groep 3, 4 en 5 basisschool) 

  • Mw. W. van de Weg            (0525) 62 22 84
  • Mw. A. van Werven            (06) 25 30 44 96

Groep 3 (groep 5 en 6 basisschool) 

  • Dhr. E. van Wijhe            (0525) 62 25 66
  • Mw. M. Koers          (06) 11 94 30 75

Groep 4 (groep 6, 7 en 8 basisschool)

  • Dhr. E.J. ten Hove          (06) 12 72 11 98
  • Dhr. J. van Putten          (06) 13 60 02 25

Bankrekeningnummer Zondagsschool: NL57 RABO 0313 3908 00

We hopen op een fijn seizoen, maar bovenal de zegen van de  Heere!

Een vriendelijke groet van de leiding.