Vanaf oktober 2016 heeft de Hersteld Hervormde Gemeente van Oosterwolde een eigen zendingscommissie. De zendingscommissie ondersteunt zowel de zendingswerkers vanuit de Hersteld Hervormde Kerk, alsook van diverse interkerkelijke organisaties.

Het doel van de zendingscommissie is het vergroten van het zendingsbewustzijn binnen onze gemeente. We willen graag stimuleren dat gemeenteleden meeleven met zendingswerkers, zowel door voor hen te bidden, als door het sturen van een (verjaardags)kaartje.

Ook willen we het zendingswerk financieel steunen. Hiervoor zijn zendingsbusjes opgehangen bij de uitgangen en zal er soms een actie gehouden worden. Verder worden er bij de familie Brummel fotokaarten verkocht, de opbrengst daarvan is ook voor de zending.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:
Ouderling J. Mostert (voorzitter)
Dhr. T. Booij (penningmeester)
Mw. J. Bongiovanni – Koers (secretaris)
Diaken K. Westerink
Mw. H. Brummel