De vrouwenvereniging ‘Loïs’ komt tijdens het winterseizoen om de veertien dagen samen op de dinsdagavonden. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. We starten de avond om 19.45 uur. Vóór de pauze bespreken we samen een gedeelte uit Gods Woord.

Aan de hand van een Bijbelstudieboekje (met uitleg en vragen) bereiden we deze bespreking thuis voor. De bespreking tijds de avond zelf vindt eerst plaats in kleine groepjes en daarna in de grote groep. Elke keer bereidt een van de leden (op vrijwillige basis) het Schriftgedeelte wat beter voor om zo de bespreking te kunnen leiden.

Na de pauze, waarin gelegenheid is tot onderlinge ontmoeting, luisteren we naar de notulen van de vorige vergadering en naar een gedicht dat door een van de leden wordt uitgekozen en voorgedragen.

Verder organiseert het classicale verband van de vrouwenverenigingen in het najaar en in het voorjaar een ontmoetingsochtend. Deze ochtenden proberen wij ook bij te wonen, om op deze manier ook vorming en toerusting te ontvangen vanuit Gods Woord en leden van andere vrouwenverenigingen te ontmoeten. Daarnaast leveren leden van de vrouwenvereniging ook een bijdrage aan de gemeente dag die een keer in het jaar wordt georganiseerd.

Wij hopen het komende seizoen samen te komen op de volgende dinsdagen:

 • Dinsdag 17 september 2019
 • Dinsdag 01 oktober 2019
 • Dinsdag 15 oktober 2019
 • Dinsdag 29 oktober 2019
 • Dinsdag 12 november 2019
 • Dinsdag 26 november 2019
 • Dinsdag 10 december 2019
 • Dinsdag 07 januari 2020
 • Dinsdag 21 januari 2020
 • Dinsdag 04 februari 2020
 • Dinsdag 18 februari 2020
 • Dinsdag 03 maart 2020
 • Dinsdag 17 maart 2020
 • Dinsdag 31 maart 2020

Het bestuur,
Mw. M.W. van Rooijen – van Kempen (presidente)
Mw. L. Mensink – van de Riet (secretaresse)
Mw. H. Heldoorn – van Loo (penningmeesteres)
Mw. T. Knulst – Franken
Mw. H. Wijnne – van Wijhe


Mailen voor de vrouwenvereniging kan naar knulst@solconmail.nl

Bankrekening vrouwenvereniging             NL40 RABO 0192 0007 72