Mannenvereniging: Timótheüs

WP_20160208_003WP_20160208_001

vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar. We beginnen de avond om 19.45 uur

Voorzitter:            Ds R. P. van Rooijen
Wijnbergenerve 9      8097 SX Oosterwolde    tel. 0525-701192

2e Voorzitter:       R. Deetman                                                                               Clakenweg 46             8081 LV   Elburg          tel. 0525 685024

Secretaris :          J. Mostert                                                                                            Groote Woldweg 82   8097 RV Oosterwolde  tel. 0525 621310

Penningmeester: C. Knulst                                                                                                 De Hagen 96             8096 MK   Oldebroek   tel.0525 701077

Bestuurslid :        H.J.van het Goor
 IJsselmeerweg 8        8081 KG    Elburg         tel.06-25526018

Bankrekening mannenvereniging : NL82 RABO 0314 4603 57