Bent u (tijdelijk) verhinderd om de kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u via de kerkvoogdij de cassettebandjes van de kerkdiensten opvragen. Deze bandjes worden dan wekelijks geruild. Ook bestaat de mogelijkheid om de opnames tegen geringe vergoeding te houden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de kerkvoogdij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met notabel J. van Hattem.