Deze avond is de preekbespreking aan de pastorie. De deur is vanaf 19.15 uur open. We hopen om 19.30 uur te beginnen. Voor verdere informatie over de zondagavondkring verwijs ik u naar onderstaande link: