Kerkdienst via Livestream:

https://www.youtube.com/channel/UCN9mG87OdWBGYv-5sVUqAzQ

Update onderstaande brief 27-05-2020
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE OOSTERWOLDE e.o.
Oosterwolde, 27 mei 2020

Geachte gemeenteleden en meelevenden,
Per 1 juni mogen er weer kerkdiensten gehouden worden waarbij 30 personen aanwezig mogen zijn. Per 1 juli wordt dit getal 100 personen.

De getallen zijn inclusief de voorganger, een deel van de kerkenraad, een deel van de colleges van kerkvoogden en notabelen, de organist en de koster. Om tot maximale invulling van de getallen te kunnen komen is het noodzakelijk dat er opgave plaats vindt van diegene die een kerkdienst, vanaf zondag 7 juni, wensen bij te wonen.

Daar er nog niet voorzien wordt in kinderoppas vernemen wij graag van elk gezin  met hoeveel personen men wenst te komen. Ook de alleenstaanden dienen zich aan te melden. Opgave dient te geschieden door een mail te sturen naar;   henkvandeweg@solcon.nl  of telefonisch bij dhr. H. van de Weg; te bereiken op 06-20478053

Vanuit de opgave hopen we tot een verdeling te komen. Vanuit deze verdeling wordt een vaste lijst samengesteld welke voor de komende periode wordt gehanteerd om zodoende het maximale aantal personen toe te laten.

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk is er een protocol ‘anderhalvemeterkerk’ opgemaakt waarin staat onder welke voorwaarden een kerkdienst plaatsvindt. Met name de hygiëneregels en de 1,5 meter afstand zijn hier zeer belangrijk. Ook staat hierin vermeld hoe de werkwijze tijdens de komst naar, de  bijwoning van en het verlaten van de kerkdienst geregeld is. Het verzoek is om van dit protocol vooraf kennis te nemen. U kunt het protocol vinden op ; https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/nieuws/HHK/2020/HHK_protocol_anderhalvemeterkerk_versie_1.8.pdf

Zaak is het om in deze moeilijke periode te berusten in hetgeen de overheid ons mogelijk maakt. Het liefst zouden wij zien dat elke eredienst door de voltallige gemeente weer bijgewoond kan worden. Wij hopen dat dit onder Gods goedvinden spoedig weer mag gaan gebeuren! Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet,
Namens ;
De colleges van Kerkvoogden en Notabelen Hersteld Hervormde Gemeente Oosterwolde e.o.

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde Gld. Op deze site vind u alle relevante informatie van onze gemeente.

Kerkdiensten:
Ochtenddienst: 09.30 uur
Middagdienst: 15.00 uur

Bezoekadres:
Pniëlkerk
Groote Woldweg 36
8097 RS OOSTERWOLDE Gld.