September 2022, Oosterwolde

Beste ouders,

We zijn dankbaar dat we weer mogen starten met de zondagsschool. Alle kinderen van de gemeente zijn iedere zondag welkom op de zondagsschool. Aan het begin van het nieuwe seizoen willen wij u graag infomeren over een aantal zaken die de zondagschool betreffen aangaande het seizoen 2022-2023.

 • Elke zondagmorgen na de kerkdienst wordt er zondagsschool gegeven in een van de zalen van de Pniëlkerk in Oosterwolde. Het is na de morgenkerkdienst. Dus van 11:00 tot 12:00.

Er is geen zondagschool:

 • Op Christelijke feestdagen
 • Als er bediening van het Heilig Avondmaal is. (Als het Heilig Avondmaal i.v.m. het coronavirus niet gehouden wordt, zal er wel zondagsschool zijn)
 • Na de schoolvakanties. De zondagen  de schoolvakanties (Midden).

Algemene informatie:

 • Uw kind heeft een rooster (A,B of C) waarin per zondag vermeld staat waar de vertelling over zal gaan. Hier staat ook de tekst en het psalmversje dat de juf of meester elke week overhoort. De kinderen krijgen hier punten voor. Aan het eind van het seizoen ontvangen de kinderen een boekenbon voor het gespaarde aantal punten. Deze bon kan ingeleverd worden bij Boekhandel Pool in Oldebroek.
 • Wilt u ervoor zorgen dat voorin het boekje de naam van uw kind staat? Het gebeurt namelijk nog wel eens dat het boekje kwijt raakt.  
 • De kinderen van de groepen 3 en 4 vragen we om ook een bijbel mee te nemen naar de zondagschool.
 • Iedere week gaat er een zendingsbusje rond, dit geld is voor de zending en voor het zondagsschoolwerk.
 • Twee keer per jaar wordt er een ‘doordeweekse’ kerkdienst gehouden, in samenwerking met de andere jeugdverenigingen. Er gaat dan een predikant voor op uitnodiging van het plaatselijke jeugdwerk. De kinderen verzamelen zich dan vooraf in de hal van de kerk om vervolgens samen naar binnen te gaan.
 • De eerste en laatste keer van het seizoen hebben de vier groepen gezamenlijk zondagsschool. Dan overhoren we geen tekst of psalm.

De verdeling van de groepen is als volgt:

Groep 1 (groep 1, 2 en 3 basisschool)

 • Mw. J. Mostert             (06) 57 76 78 27
 • Mw. J.W. Brummel           (0525) 70 11 43

Groep 2 (groep 3, 4 en 5 basisschool) 

 • Mw. W. van de Weg            (0525) 62 22 84
 • Mw. A. van Werven            (0525) 65 57 55

Groep 3 (groep 5 en 6 basisschool) 

 • Dhr. E. van Wijhe            (0525) 62 25 66
 • Mw. M. Koers          (06) 11 94 30 75

Groep 4 (groep 6, 7 en 8 basisschool)

 • Dhr. E.J. ten Hove          (0525) 65 56 27
 • Dhr. J. van Putten          (0525) 68 69 66

Bankrekeningnummer Zondagsschool: NL57 RABO 0313 3908 00

We hopen op een fijn seizoen, maar bovenal de zegen van de  Heere!

Een vriendelijke groet van de leiding.