Beste catechisanten en ouders,

Op DV donderdagavond 9 december 2021 hopen wij voorzichtig de catechisaties voort te zetten. Zou u samen met uw kinderen willen overleggen dat zij zich nauwkeurig aan de volgende voorzorgsmaatregelen houden? Wij hopen hiermee zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen. Indien van toepassing: alleen eigen kinderen in uw auto vervoeren. Voor iedereen geldt: bij klachten blijf thuis.

Voorzorgsmaatregelen waarop we proberen toe te zien:
1- Niet in een andere groep komen dan die waarin je bent ingedeeld volgens de app.
2- Mondkapje verplicht bij binnenkomst en vertrek.
3- Desinfecteren van beide handen bij binnenkomst.
4- 1,5 meter afstand houden in alle situaties.
5- Iedereen zit op een vaste plaats. Niet met stoelen schuiven en bij elkaar gaan zitten.
6- Eigen pen meenemen en een eigen Bijbel. Jullie krijgen een nieuw catechisatieboekje.

Tijden:

Groep 1 – 18.30 u. – 19.15 u.
Groep 2 – 19.15 u. – 20.00 u.
Groep 3 – 20.00 u. – 20.45 u.

Plaats: Grote zaal beneden.

Het is onze bede dat alles vervolgd mag worden onder de zegen des Heeren en wij zien hartelijk uit naar jullie komst en medewerking.

Met vriendelijke groet en het Nodige in alles toegewenst.

Kerkenraad en kerkvoogdij