Dit jaar worden de catechisaties op maandag gegeven. De catechisaties beginnen D.V. 26 september 2022.

Bij de bediening van de Heilige Doop hebben de ouders beloofd onderwijs aan hun kinderen te geven en te laten geven. Een grote verantwoordelijkheid, voor de ouders, voor de jeugd, voor ons allen als gemeente!

Hieronder kunnen jullie lezen wanneer jullie verwacht worden:
Maandagavond
· 18:30 uur 12 jarigen (peildatum 31 oktober)
· 19:20 uur 13- en 14-jarigen (peildatum 31 oktober)
· 20:10 uur 15- t/m 17-jarigen (peildatum 31 oktober)
· 21:00 uur 18-jarigen en ouder.

Een vriendelijk, doch dringend verzoek: houd je aan de bovenstaande indeling in verband met de groepsgrootte. De peildatum is 31 oktober 2022.

Neem even contact op of laat je ouders even contact opnemen als je echt niet kunt of er andere vragen zijn. Van sommige catechisanten geldt misschien, dat ze op het tijdstip dat zij verwacht worden elders op kamers verblijven of andere noodzakelijke verplichtingen hebben. Zij worden dan evenwel verwacht op een ander tijdstip. Laat ook in de kleding openbaar komen dat je beseft dat catechisatie ambtelijk onderricht is!

Neem ook naar de catechisatie mee:
· Een pen, zodat je nooit een pen hoeft te lenen.
· Een schrift, om een opdracht of huiswerk te maken.