Vanaf oktober 2016 heeft de Hersteld Hervormde Gemeente van Oosterwolde een eigen zendingscommissie. De zendingscommissie ondersteunt zowel de zendingswerkers vanuit de Hersteld Hervormde Kerk, alsook van diverse interkerkelijke organisaties.

Het doel van de zendingscommissie is het vergroten van het zendingsbewustzijn binnen onze gemeente. We willen graag stimuleren dat gemeenteleden meeleven met zendingswerkers, zowel door voor hen te bidden, als door het sturen van een (verjaardags-)kaartje.

Ook willen we het zendingswerk financieel steunen. Hiervoor zijn zendingsbusjes opgehangen bij de uitgangen en zal er soms een actie gehouden worden.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:
Dhr. P. van de Kamp (voorzitter)
Dhr. T. Booij (penningmeester)
Mw. J. Bongiovanni – Koers (secretaris)
Dhr. K. Westerink
Mw. A. Aarten – Westerink