De data voor de Bijbellezingen zijn, zo de Heere wil:

  • Dinsdag 22 september 2020
  • Dinsdag 20 oktober 2020
  • Dinsdag 17 november 2020
  • Dinsdag 15 december 2020
  • Dinsdag 26 januari 2021
  • Maandag 15 februari 2021
  • Dinsdag 23 maart 2021

De Bijbellezingen beginnen om 20.00 uur en we besluiten die om ongeveer 21.00 uur. Voor de gemeenteleden die liever luisteren naar uitleg van een gedeelte van Gods Woord dan met anderen daarover te spreken, zijn de Bijbellezingen zeer geschikt. Voor al het onderzoek in de Bijbel en het luisteren naar Gods Woord geldt het: onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Christus getuigen.