De data voor de Bijbelkringen zijn, zo de Heere wil:

  • Dinsdag 06 oktober 2020
  • Dinsdag 03 november 2020
  • Dinsdag 01 december 2020
  • Dinsdag 12 januari 2021
  • Dinsdag 09 februari 2021
  • Dinsdag 09 maart 2021
  • DInsdag 06 april 2021

Misschien overweegt u of denk jij eraan op de Bijbelkring te komen of ook aan te sluiten.

Hartelijk welkom, ongeacht de leeftijd! Wat is het een voorrecht om samen Gods Woord te mogen onderzoeken. De Bijbelkring begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.