De jongvolwassenen van de gemeente willen we graag uitnodigen om naar de Bijbelkring te komen. Het is een mooie aansluiting op het volgen van de belijdeniscatechisatie.

Na een korte inleiding gaan we in groepjes uit elkaar om vragen te bespreken. Om na deze bespreking nog met de hele groep in te gaan op de vragen die overbleven of nieuwe vragen die zijn opgeroepen tijdens het gesprek.

De Bijbelkring begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Dit seizoen willen we een begin maken met Paulus brief aan de gemeente van Filippi.

  • Donderdag 28 september 2023
  • Donderdag 26 oktober 2023
  • Donderdag 23 november 2023
  • Donderdag 25 januari 2024
  • Donderdag 29 februari 2024
  • Donderdag 18 april 2024