De zondagavondkring is bedoeld voor jongeren van ongeveer 16 jaar en ouder. Eén van de leden leidt voor ons een Bijbelgedeelte of een Bijbels onderwerp in, dat hem of haar en ons allen veel te zeggen heeft. Daarna bespreken we dit gedeelte of onderwerp aan de hand van vragen.

Verder vindt er een aantal keer een preekbespreking plaats.
De avonden beginnen om 19.30 uur. De deur is open vanaf 19.15 uur.

De zondagavondkring hoopt samen te komen op de volgende data:
Zondag 04 oktober 2020
Zondag 01 november 2020 (preekbespreking)
Zondag 06 december 2020
Zondag 10 januari 2021
Zondag 07 februari 2021 (preekbespreking)
Zondag 07 maart 2021
Zondag 11 april 2021
Zondag 02 mei 2021 (preekbespreking)