De zondagavondkring is bedoeld voor jongeren van ongeveer 16 jaar en ouder. Eén van de leden leidt voor ons een Bijbelgedeelte of een Bijbels onderwerp in, dat hem of haar en ons allen veel te zeggen heeft. Daarna bespreken we dit gedeelte of onderwerp aan de hand van vragen.

Verder vindt er een aantal keer een preekbespreking plaats.
De avonden beginnen om 19.30 uur. De deur is open vanaf 19.15 uur.

De zondagavondkring hoopt samen te komen op de volgende data:
Zondag 09 oktober 2022
Zondag 06 november 2022
Zondag 04 december 2022
Zondag 15 januari 2023
Zondag 12 februari 2023
Zondag 12 maart 2023
Zondag 16 april 2023