De inzet die getoond wordt bij het schoonhouden van de kerk is groot. We denken hierbij aan de wekelijkse schoonmaakbeurten en de jaarlijkse grote schoonmaak. Langs deze weg willen we ieder die hierin een taak heeft hartelijk dankzeggen. Ook in de toekomst hopen wij weer een beroep op u te mogen doen. Dat de Heere ons Zijn onmisbare Zegen geeft in dit alles.