Zoals velen reeds zullen weten zijn er collectebonnen in verschillende waarden verkrijgbaar bij de kerkvoogdij. Deze bonnen zijn gedrukt in de vorm van kaarten van 20 stuks en beschikbaar in de volgende waarden:

– A bonnen à € 0,55 per stuk: € 11,00
– B bonnen à € 1,25 per stuk: € 25,00
– C bonnen à € 2,50 per stuk: € 50,00


Deze bonnen kunnen besteld worden via een overschrijving op een speciaal bankrekeningnummer: NL71 RABO 0331 3195 43 van de kerkvoogdij. In de omschrijving van de overboeking vermeldt u het aantal en de letter(s) van de kaarten (bijvoorbeeld 2 x A).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met notabel G. van de Riet.