Regelmatig wordt er gelegenheid geboden tot de Heilige Doop. Gemiddeld een keer in de twee maanden. De doopzittingen worden afgekondigd. De Heilige Doop is een zaak binnen de gehele gemeente. Onze bede moge dan ook wel zijn dat de Heere datgene toepast door Zijn Heilige Geest waar de Doop naar verwijst.