De dienst des Woords
Iedere zondag mogen we samenkomen rondom het Woord van God. Wat een voorrecht dat dat twee keer kan en mag! We komen samen als gemeente. Niet als ‘zomaar’ een groep mensen. De gemeente is ook niet een vereniging waarvan je denkt: ‘Daar voel ik mij bij thuis’. Hoewel dat wel belangrijk is hebben we allereerst te bedenken dat de Heere ons samenroept. Dat geeft ook verantwoording naar elkaar. Dan denk je ook niet alleen maar: ‘Wat heb ik eraan’, maar ook: ‘Wat kan ik voor de gemeente betekenen’
In de samenkomsten komen we onder Gods Woord. Dat komt bij ons ook naar voren in kleding, in ons gedrag tijdens de dienst, kortom: in eerbied!

Kerktijden
’s Zondags komt de gemeente tweemaal samen rond het Woord. De kerkenraad streeft ernaar elke zondag de erediensten ‘s ochtends om 09.30 uur en ‘s middags om 15.00 uur te laten aanvangen. In geval van een gastpredikant wordt er soms van deze tijden afgeweken.

Kinderoppas
De kleine kinderen uit onze gemeente kunnen tijdens iedere morgendienst naar de kinderoppas gebracht worden. Uitzondering op deze regel zijn de doopdiensten. Mocht er ’s middags een doopdienst plaatsvinden, dan is er ’s middags oppas in plaats van ’s morgens.

De kleinste kinderen van 0-2,5 jaar kunnen terecht in de Kinderopvang. Kinderen van 2,5-5 jaar kunnen naar Zaal 3 gebracht worden. Doelstelling van de kinderoppas is dat één van de ouders de mogelijkheid heeft twee keer naar de kerk te gaan. Een voorwaarde voor het brengen van uw kind is dat u uzelf als ouder opgeeft voor de oppaslijst. Vele handen maken licht werk!

Nieuwe oppasouders en -hulpen zijn van harte welkom.

U/jij kunt zich opgeven bij een van de onderstaande personen. Ook voor vragen en opmerkingen kunt u/kun jij hier terecht.

Willemieke van de Riet – van de Weg
Gerrie van Wijhe – Korenberg

oppashhkoosterwolde@hotmail.com