Wat belijden wij? Allereerst dat de Bijbel Gods heilig en onfeilbaar woord is, richtsnoer voor leer en leven. Wij doen belijdenis van de Drie-enige God, en doen dat met de belijdenisgeschriften van de kerk. Het oudste is de Apostolische Geloofsbelijdenis. Daarna komen als uitbreiding de Geloofsbelijdenis van Nicéa-Constantinopel en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Vervolgens de belijdenisgeschriften uit de tijd van de Hervorming: de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelberger Catechismus. Ten slotte de Dordtse Leerregels.