Een gemeente heeft leden. Geboorteleden, doopleden en belijdende leden. Zij behoren tot de Hersteld Hervormde Kerk. Leden van de kerk die in Oosterwolde, Elburg, Oostendorp en Kamperveen komen wonen zijn automatisch lid van de HHG Oosterwolde en omstreken.

Iemand die vanuit een ander kerkgenootschap overkomt is niet automatisch lid. Eerst zijn er gesprekken, daarna beslist de kerkenraad. Het is van belang dat men zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de belijdenis.