Bediening Heilig Avondmaal

Stond Calvijn een maandelijkse viering van het Heilig Avondmaal voor en sprak de Dordtse Kerkorde nog van elke twee maanden, de Hervormde Kerkorde spreekt over tenminste vier maal per jaar. In 2016 zal het Heilig Avondmaal in onze gemeente bediend worden op D.v. 13 maart, 12 juni, 11 september en 11 december 2016.

In een voorbereidingsdienst worden lidmaten van de gemeente opgeroepen tot zelfonderzoek en verootmoedig. Deze voorbereidingsdienst vindt meestal plaats in de middag van de zondag die voorafgaat aan de Avondmaalszondag. Gelegenheid om bezwaren tegen belijdenis en wandel van lidmaten bij de kerkraad in te brengen is er tijdens het censura morum (opzicht van de zeden), dat meestal op de maandagavond na de voorbereidingsdienst wordt gehouden.