Bijbellezing


Laten wij de Heere bidden, of Hijzelf deze avonden als de grote Uitleger ons maakt tot Zijn leerlingen en Zijn genade in ons verheerlijkt. De Bijbellezingen beginnen om    20.00 uur en we besluiten die om ongeveer 21.15 uur. Voor gemeenteleden die liever luisteren naar uitleg van een gedeelte van Gods Woord dan er met andere daarover te spreken, zijn de Bijbellezingen zeer geschikt.