Bijbelkring

Dit seizoen willen wij verschillende aspecten van de tabernakeldienst bestuderen, zoals wij dat in Exodus en andere Bijbelboeken over kunnen lezen. Vanuit tabernakeldienst kunnen wij rijke lessen leren over Gods verlossend handelen met Zijn oude bondsvolk Israël, en met Zijn kerk van alle tijden en plaatsen.
De data voor de Bijbelkringen zijn op de voorwaarde van de apostel Jacobus;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien overweegt u of denk jij eraan op de Bijbelkring te komen of om ook aan te sluiten. Aarzel niet, of u of jou ouder bent of nog jong. Wat kunnen we beter doen dan samen Gods Woord onderzoeken? Laten wij bovenal de Heere bidden, of Hij ons in dat Woord van Christus wilt wassen van al onze zonden, wat door de dienst in de tabernakel werd afgebeeld.