Kerkenraad

 

Predikant:   Ds R. P. van Rooijen
Wijnbergenerve 9                     8097 SX  Oosterwolde    tel.: 0525 701192
E-mail:    rpvanrooijen@solcon.nl

Consulent 2: Ds K. van Olst
Zuiderzeestraatweg  West 75 8085 AB Doornspijk         tel.: 0525 745243

Scriba     :  P. Henniphof
Duinkerkerweg 37a                 8097 RX Oosterwolde     tel.: 0525 621342
E-mail:   
     p.henniphof@telfort.nl

Ouderling :  A. Korenberg
Zomerdijk 48                           8079 TC   Noordeinde      tel.: 0525 621681

Ouderling :  J. Mostert  (preekregelaar)
Groote Woldweg  82               8097 RV Oosterwolde      tel.: 0525 621310
E-mail:   mts.mostert@kliksafe.nl

Ouderling :  J. van der Vegte
Hogeweg  25                          8278 BB  Kamperveen      tel.: 0525622228

Ouderling :  A. van Wijhe
Zuideinde West 6a                  8278 AP  Kamperveen     tel.: 0525 621766

Ouderling :  B. van Loo
Bovenpad  14                          8096RN  Oldebroek        tel.: 0525 633031 

Diaken :   A. van der Molen
 Groote Woldweg 56                8097 RT  Oosterwolde    tel.: 0525 620552

Diaken :  P. Henniphof
Duinkerkerweg 37a                8097 RX  Oosterwolde     tel.: 0525 621342

Diaken :  J. H. Westerink
Zwarteweg  35                       8097 PR   Oosterwolde     tel.: 0525 621002