Zondagavondkring

De zondagavondkring is bedoeld voor jongeren van ongeveer 16 jaar en ouder. Eén van de leden leidt voor ons een Bijbelgedeelte of een Bijbels onderwerp in, dat hem of haar en ons allen veel te zegen heeft. Daarna bespreken we dit gedeelte of onderwerp aan de hand van vragen.
Verder vindt er een aantal keer een preekbespreking plaats.
De avonden beginnen om 19.30 uur, de deur is open vanaf 19.15 uur.