Ouderen- Seniorenmiddagen

Gezamenlijke maaltijd

                                                               Gezamenlijke maaltijd.

Bootreis 1 september 2016

                       Bootreis 1 september 2016

 

Van harte willen wij u persoonlijk uitnodigen voor de middagen die wij in het winterseizoen organiseren voor de ouderen. Al bent u nog 65 jaar, ook dan ben u van harte uitgenodigd.
In het winterseizoen organiseren we eens per maand een ouderenmiddag.


We komen samen op de donderdagmiddagen van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Voor de pauze luisteren we naar een overdenking vanuit de Bijbel.
Na de pauze geven de bezoekdames een invulling van de middagen.
Een enkele keer word er een spreker uitgenodigd.

De bezoekdames zorgen graag voor vervoer wanneer dit nodig is, hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. J. Boerendans- van de Riet. De bezoekdames willen u graag een bezoekje brengen, u kunt dit aan hen doorgeven of aan een lid van de kerkenraad.

Van harte willen wij de trouwe bezoek(st)ers van de ouderenmiddagen opwekken om te komen. Bovendien zijn nieuwe bezoek(st)ers van harte welkom. Leg deze uitnodiging dus niet zomaar naast u neer, omdat u denkt dat deze middagen niets voor u zijn of u zich niet oud genoeg vind of welke reden u ook maar in de weg kan staan. Deze middagen kunnen u tot rijke zegen zijn! De Heere God late Zijn zegen lichten over het werk van onze gemeenteleden over wie de levensavond is gevallen.

Het bestuur en de bezoekdames:

Mevr.. B v.d. Weg- v.d. Vegte (2de pres.)
Mevr. J. Boerendans- v.d. Riet (secr.)
Mevr.. H. Wijnne- van Wijhe (pen.m.)
Mevr. M. Korlaar- Vermeer
Mevr. A. Reurink- ten Hove
Mevr. G. Schoonhoven- v.d. Linde
Mevr. J. Strijkert- van Wijhe