Cassettebandjes kerkdiensten

Bent u (tijdelijk) verhinderd om de kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u via de kerkvoogdij de cassettebandjes van de kerkdiensten aanvragen.
Deze bandjes worden dan wekelijks geruild. Ook bestaat er de mogelijkheid deze bandjes tegen geringe vergoeding te houden.
De opbrengst hiervan is bestemd voor de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde gemeente alhier.
Een en ander wordt verzorgd door notabel J. van Hattem.